• Stormester Henrik Danielsen  er en dansk/ islandsk skakspiller og træner. Han har spillet for Island siden 2006. Han opnåede titlen stormester i skak i 1996.
  • GM Henrik Danielsen is a Danish / Icelandic chess player and a trainer. He has played for Iceland since 2006. He achieved the title of Grand-master in chess in 1996.
  • Großmeister Henrik Danielsen ist ein dänischer / isländischer Schachspieler und -trainer, der seit 2006 für den isländischen Schachverband spielt. Seit 1996 trägt er den Titel Großmeister.
  • The Manager of the Polar Bear System is ​​Arora H Skuladottir. She has a Bachelor Degree in Education and takes care of the technical side.
  •  Aurora H Skuladottir er Manager af Polar Bear System. Hun har Bachelor of Education grade og tager sig af den tekniske side.
  • Aurora H Skuladottir er Direktor af Polar Bear System. Sie hat einen Bachelor-Degree in Education und kümmert sich um die technische Seite.

GM Henrik Danielsen

Arora H Skuladottir